Cần hơn 41.000 tỉ đồng để xây dựng TP Thủ Đức trong 5 năm đầu


0937 999 444