TTO – Sở Quy hoạch – kiến trúc TP.HCM trình UBND TP dự thảo đề án xây dựng TP Thủ Đức trong 5 năm đầu tiên với kinh phí lên đến hơn 41.000 tỉ đồng.

Theo dự thảo Đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông (sau đây gọi là TP Thủ Đức) giai đoạn 2020 – 2035 do Sở Quy hoạch – kiến trúc xây dựng trình UBND TP, trong giai đoạn 2020 – 2025 nhu cầu vốn nhà nước để thực hiện các mục tiêu phát triển là hơn 41.660 tỉ đồng.

Nguồn vốn này bao gồm vốn ngân sách và vốn đi vay hoặc phát hành trái phiếu.

Trong đó, khoản chi cho xây dựng hạ tầng giao thông là 30.000 tỉ đồng, đầu tư chống ngập 6.400 tỉ đồng và 4.400 tỉ đồng đầu tư cho chuyển đổi số…

Nhu cầu về vốn trong các giai đoạn tiếp theo sẽ được nghiên cứu, tính toán theo từng thời điểm cho phù hợp với các kết quả đạt được trong giai đoạn 2020 – 2025 và mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch phát triển đô thị trong đề án, trong 5 năm đầu tiên này, TP Thủ Đức sẽ có tỉ trọng GDP tăng trưởng 100%, số lượng phát minh sáng chế tăng trưởng 100%, có 500.000m2 sàn văn phòng hạng A, tăng 50% diện tích sàn các công trình giáo dục so với hiện nay và có 20.000 công việc trình độ cử nhân, kỹ sư trở lên.

Đề án chia quá trình phát triển TP Thủ Đức làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: khởi tạo (2020 – 2022, giai đoạn 2: triển khai (2023 – 2030), giai đoạn 3: hoàn thiện (2030 – 2040).

Cụ thể, giai đoạn 1: thành lập cơ quan quản lý – chính quyền đô thị; dự thảo cơ chế đặc thù – cơ chế phối hợp, hợp tác, cộng tác; xây dựng các bộ tiêu chí và công cụ quản lý; xây dựng dự án: thí điểm – ngắn hạn – trung hạn – dài hạn; tạo quỹ đất và kế hoạch sử dụng đất…

Diện tích phát triển trong giai đoạn đầu là 100ha. Tập trung chính vào các trụ cột kinh tế sáng tạo có sẵn như Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đại học Quốc gia.

Giai đoạn 2: Diện tích phát triển khoảng 500ha, trong đó diện tích khu công nghiệp sáng tạo là 150ha.

Giai đoạn 3: Chiến lược đầu tư mở rộng đối với tất cả các nhóm ngành kinh tế, đẩy mạnh phát triển đối với nhóm ngành ưu tiên (đã triển khai đầu tư trong giai đoạn 2), xây dựng chính sách lan tỏa phát triển toàn khu vực phía đông TP và vùng phụ cận trên địa bàn TP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *