UBND TP HCM ra 4 quyết định, duyệt quy hoạch Khu Đô thị lấn biển Cần Giờ


0937 999 444